Dołącz do PTTPB

Jesteśmy największym w Polsce stowarzyszeniem naukowym, dedykowanym terapii poznawczo-behawioralnej. Od 1998 roku zrzeszamy psychoterapeutki i psychoterapeutów oraz prowadzimy prace badawczo-naukowe.

Zostań członkiem

Członkinie i członkowie Towarzystwa towarzystwa dzielą się na:

  • Zwyczajnych
  • Honorowych

Do Towarzystwa mogą dołączać osoby fizyczne, które:

  • Są zorientowane na praktykę kliniczną w dziedzinie psychoterapii poznawczej i/lub behawioralnej lub są zainteresowane praca badawczą w dziedzinie psychologii poznawczej.
  • Przedstawią rekomendacje 2 członkiń/członków zwyczajnych Towarzystwa.
  • Złożą deklarację członkowską

Jak złożyć wniosek o członkostwo w PTTPB

  1. Wniosek o członkostwo w PTTPB wypełnia się wyłącznie online.
  2. Pamiętaj, aby wypełnić wszystkie pola formularza.
  3. Musisz poświadczyć, że zapoznałaś/eś się ze Statutem, Kodeksem Etycznym oraz Regulaminami obowiązującymi w PTTPB. Dokumenty te znajdują się na stronie głównej pttpb.pl w zakładce O nas.
  4. Musisz podać adresy e-mail dwóch Członkiń/Członków Wprowadzających. Są to członkinie/członkowie zwyczajni PTTPB, którzy opłacili składki członkowskie do roku potwierdzania deklaracji włącznie.

Złóż wniosek i dołącz do PTTPB!

Wypełnij deklarację

CZŁONKOSTWO

Członkostwo w PTTPB nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd większością głosów.

Członkini/Członek zwyczajny ma prawo:

Do obowiązków członkiń/członków zwyczajnych należy:

 

Członkiniami/Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne o szczególnych zasługach dla Towarzystwa i szerzenia idei terapii poznawczej i behawioralnej zawartych w statucie Towarzystwa.

 

 

Członkinie/Członkowie honorowi mają prawo:

Członkinie/Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.