Aktualności

Zaktualizowana wersja Kodeksu Etyki PTTPB i Standardów PTTPB


Zaktualizowana wersja Kodeksu Etyki PTTPB i Standardów PTTPB

Zarząd PTTPB 14.05.2024 r. wprowadził zmiany w Standardach PTTPB opracowane przez Zespół ds. Standardów w zakresie zasad Rekomendacji i Akredytacji Szkoleń. Na Walnym Zebraniu 17.05.2024 r. wprowadzono również zmiany w Kodeksie Etyki PTTPB przygotowane przez Komisję Etyki

Zarząd XII Kadencji na zebraniu 14.05.2024 r. wprowadził szereg zmian w Standardach PTTPB ("STANDARDY PSYCHOTERAPII POZNAWCZO-BEHAWIORALNEJ POLSKIEGO TOWARZYSTWA TERAPII POZNAWCZEJ I BEHAWIORALNEJ IM. PROF. ZDZISŁAWA BIZONIA DOTYCZĄCE SZKOLENIA,EGZAMINOWANIA, PRZYZNAWANIA I ODNAWIANIA CERTYFIKATÓW, A TAKŻE ATESTOWANIA I REKOMENDOWANIA OŚRODKÓW I SZKÓŁ WYŻSZYCH"), przygotowywanych w ostatnich miesiącach przez Zespół ds. Standardów PTTPB. Zmiany dotyczą w szczególności:

- zaktualizowania zasad przyznawania Rekomendacji dla ośrodków prowadzących Szkolenia uprawniające do ubiegania się o Certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego PTTPB oraz Atestacji szkoleń do Certyfikatu Superwizora Dydaktyka PTTPB

- zaktualizowania określonych efektów kształcenia Szkoleń uprawniających do ubiegania się o Certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego PTTPB (zgodnie z: Popiel, A., & Habrat-Pragłowska, E. (2022). Psychoterapia poznawczo-behawioralna: teoria i praktyka. Wydawnictwo Naukowe PWN.)

- doprecyzowania procedury odwoławczej w przypadku negatywnego wyniku Egzaminu Zewnętrznego prowadzonego przez Komisję Naukowo Dydaktyczną PTTPB

- doprecyzowania formy odbywania stażu klincznego

Jednocześnie Walne Zebranie w dniu 17.05.2024 r. przegłosowało zmiany w Kodeksie Etyczynym PTTPB, zgodnie z projektem przygotowanym przez Komisję Etyki.