Aktualności

Walne Zebranie PTTPB 17.05.2024 r.


Walne Zebranie PTTPB 17.05.2024 r.

Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, odbędzie się w dniu 17.05.2024 o godzinie 18:45 (I termin zebrania) i 19:00 (II termin zebrania, w przypadku braku obecności wymaganej liczby członków) w formie hybrydowej.

Szanowni Państwo,

Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, odbędzie się w dniu 17.05.2024 o godzinie 18:45 (I termin zebrania) i 19:00 (II termin zebrania, w przypadku braku obecności wymaganej liczby członków) w formie hybrydowej:

a) stacjonarnie w Hotelu Novotel Warszawa Centrum , ul. Marszałkowska 94/98 w centrum konferencyjnym oraz

b) drogą zdalną z wykorzystaniem platformy Zoom.

Wymagane kworum w I terminie stanowi połowę liczby członków zwyczajnych i nadzwyczajnych PTTPB (na dzień 1.05.2024 r. połowa z 5014 aktualnej liczby członków), w II terminie wymogu kworum nie stosuje się.

Przypominamy, że do uczestnictwa w Walnym Zebraniu NIE jest wymagane uczestnictwo w Konferencja PTTPB 2024 , mogą w nim uczestniczyć wszyscy Członkowie/Członkinie z uregulowanymi składkami na dzień Walnego Zebrania. Zapraszamy wszystkich do uczestnictwa stacjonarnie.

UWAGA: Osoby uczestniczące w trybie online w Walnym Zebraniu muszą korzystać z dwukierunkowej komunikacji video, tj. mieć cały czas włączoną kamerę do strumieniowania obrazu.

Szczegółowe informacje o zwołaniu Walnego Zebrania wysłane zostały w dniu 2.05.2024 r. drogą mailową, dokładne instrukcje techniczne zostaną przesłane przed Walnym.